Mediathek
Video

Loki Schmidt über Kurt A. Körber

Loki Schmidt, Ehrenbürgerin der Stadt Hamburg, erinnert sich an Kurt A. Körber

zurück

Informationen

Datum: 06.09.2009
Ort: Hamburg
Personen: Loki Schmidt, Kurt A. Körber